NEW JAGUAR PIVOT PIN SLEEVE BEARING PART #MNE4520AA. FITS JAGUAR XJS,XK8,XKRXJ6,XJR,VDP 1991-2006

  • Sale
  • Regular price $29.95


New pivot pin sleeve bearing that fits:

Jaguar S-Type 3.0L Duratec V6 A/T Base Sedan 2000, 2001, 2002, 2003
Jaguar S-Type 3.0L Duratec V6 M/T Base Sedan 2003
Jaguar S-Type 4.0L V8 A/T Base Sedan 200, 2001, 2002
Jaguar S-Type 4.2L V8 A/T Base Sedan 2003
Jaguar S-Type 4.2L V8 A/T R Sedan 2003
Jaguar S-Type 4.2L V8 M/T Base Sedan 2003
Jaguar Vanden Plas 3.6L 6 cylinder A/T Base Sedan 1988, 1989
Jaguar Vanden Plas 3.6L 6 cylinder A/T Majestic Sedan 1989
Jaguar Vanden Plas 4.0L 6 cylinder A/T Base Sedan 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997
Jaguar Vanden Plas 4.0L 6 cylinder A/T Majestic Sedan 1990, 1992
Jaguar Vanden Plas 4.0L V8 A/T Base Sedan 1998, 1999, 2000 2001, 2002, 2003
Jaguar XJ12 6.0L V12 A/T Base Sedan 1994, 1995, 1996
Jaguar XJ6 3.6L 6 cylinder A/T Base Sedan 1988, 1989
Jaguar XJ6 4.0L 6 cylinder A/T Base Sedan 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997
Jaguar XJ6 4.0L 6 cylinder A/T L Sedan 1997
Jaguar XJ6 4.0L 6 cylinder A/T Sovereign Sedan 1990, 1991, 1992, 1993
Jaguar XJ8 4.0L V8 A/T Base Sedan 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
Jaguar XJ8 4.0L V8 A/T L Sedan 1998, 1999, 2000, 2001
Jaguar XJR 4.0L 6 cylinder A/T Base Sedan 1995, 1996, 1997
Jaguar XJR 4.0L V8 A/T Base Sedan 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
Jaguar XJS 4.0L 6 cylinder A/T 2+2 Convertible 1994, 1995, 1996
Jaguar XJS 4.0L 6 cylinder A/T 2+2 Coupe 1994, 1995
Jaguar XJS 4.0L 6 cylinder A/T Base Convertible 1993, 1994, 1995
Jaguar XJS 4.0L 6 cylinder A/T Base Coupe 1993, 1994, 1995
Jaguar XJS 4.0L 6 cylinder M/T 2+2 Convertible 1994
Jaguar XJS 4.0L 6 cylinder M/T 2+2 Coupe 1994
Jaguar XJS 4.0L 6 cylinder M/T Base Convertible 1993, 1994
Jaguar XJS 4.0L 6 cylinder M/T Base Coupe 1993, 1994
Jaguar XJS 5.3L V12 A/T Base Convertible 1992
Jaguar XJS 5.3L V12 A/T Base Coupe 1992
Jaguar XJS 5.3L V12 A/T Classic Collection Convertible 1991
Jaguar XJS 5.3L V12 A/T Classic Collection Coupe 1991
Jaguar XJS 6.0L V12 A/T 2+2 Convertible 1994, 1995
Jaguar XJS 6.0L V12 A/T 2+2 Coupe 1994, 1995
Jaguar XJS 6.0L V12 A/T Base Convertible 1994, 1995
Jaguar XJS 6.0L V12 A/T Base Coupe 1994, 1995
Jaguar XJS 6.0L V12 M/T 2+2 Convertible 1994
Jaguar XJS 6.0L V12 M/T 2+2 Coupe 1994
Jaguar XJS 6.0L V12 M/T Base Convertible 1994
Jaguar XJS 6.0L V12 M/T Base Coupe 1994
Jaguar XK8 4.0L V8 A/T Base Convertible 1997, 1998, 1999, 2000 2001, 2002
Jaguar XK8 4.0L V8 A/T Base Coupe 1997, 1998, 1999, 2000 2001, 2002
Jaguar XK8 4.2L V8 A/T Base Convertible 2003, 2004, 2005, 2006
Jaguar XK8 4.2L V8 A/T Base Coupe 2003, 2004, 2005, 2006
Jaguar XKR 4.0L V8 A/T Base Convertible 2000, 2001, 2002
Jaguar XKR 4.0L V8 A/T Base Coupe 2000, 2001, 2002
Jaguar XKR 4.2L V8 A/T Base Convertible 2003, 2004, 2005, 2006
Jaguar XKR 4.2L V8 A/T Base Coupe 2003, 2004, 2005, 2006